Case: Office Inspiration Center

woensdag 9 augustus 2017

Het creëren van een gezonde werkomgeving waarin mensen zich gelukkig voelen en kunnen excelleren. Dat idee vormde basis voor een eerste brainstorm tussen Martin Cuypers, Iris Geregeld en Viduro. Een brainstorm die heeft geleid tot een nieuwe invulling van het Office Inspiration Center. Naast dat Viduro binnen dit traject de marketing en communicatie heeft verzorgd, hebben we ook meegedacht over de invulling van het innovatieve concept. 

Positionering: stapje voor stapje dichter bij het juiste concept

In het begin was het idee nog erg abstract. Door regelmatig bijeenkomsten te organiseren waarin de invulling van het Office Inspiration Center centraal stond, werd steeds duidelijker hoe het idee er in de praktijk uit moest komen te zien. Viduro dacht tijdens deze bijeenkomsten actief mee over de positionering van het Office Inspiration Center. Het resultaat is een unieke positionering waarin samenwerking, inspiratie en innovatie centraal staan.

Van de eerste aantekeningen maakten we een inspirerend verhaal. Dit verhaal diende als uitgangsbasis voor de verdere stappen die het Office Inspiration Center moest gaan zetten. We sparden mee over wat de beste structuur van de organisatie is. Zo bepaalden we samen dat het Office Inspiration Center uit een verzameling van ondernemers bestaat die bijdragen aan de optimale werkomgeving, dat er een onafhankelijke raad boven deze ondernemers hoort te staan en dat we minimaal drie keer per jaar met alle ondernemers bij elkaar komen.

Na verloop van de tijd hadden we alles in kaart gebracht. We planden een datum, nodigden ondernemers uit en bereidden een presentatie voor. Na een intensief en inspirerend traject was het Office Inspiration Center op 11 mei klaar om zijn nieuwe verhaal te lanceren!  

De rol van marketing en communicatie 

Bij de ontwikkeling van het nieuwe Office Inspiration Center was een belangrijke rol weggelegd voor marketing en communicatie:

  • We hebben een nieuw, fris en onderscheidend logo en  bijbehorend beeldmerk gecreëerd.  Het beeldmerk mag door ondernemers die aansluiten bij het Office Inspiration Center gebruikt worden in al hun communicatie-uitingen. Door het beeldmerk in verschillende kleuren op te maken, kunnen de ondernemers kiezen voor een beeldmerk dat past bij hun eigen huisstijl.

Logo blauw_2

Beeldmerkeen

  • We hebben een moderne en gebruiksvriendelijke website gerealiseerd. De website is zo ingericht dat er plaats is om nieuws te plaatsen, projecten te laten zien en om ondernemers te laten vertellen waarom ze geloven in de missie van het Office Inspiration Center.
  • Voor de lancering hebben we een opvallende uitnodiging gemaakt. Zonder al te veel weg te geven, gaven we de genodigden een eerste gevoel bij het nieuwe Office Inspiration Center.

Volg de ontwikkelingen  

Het Office Inspiration Center is een concept dat in de komende tijd verder vorm gaat krijgen. Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen door de website in de gaten te houden. Do you believe?

Met dank aan onze partners:
-    Marker ontwerp voor het grafische gedeelte van het traject 
-    LR internet voor de realisatie van de website


Naar het overzicht van blog berichten