Checklist: Een goede naam voor je bedrijf of product

woensdag 20 juli 2016

Waar moet deze aan voldoen?

Een goede naam voor die nieuwe samenwerking, je bedrijf of dat fantastische kansrijke product. Hoe bedenk je zoiets? Een nieuwe naam bedenken behoeft een goede voorbereiding. Want die nieuwe naam moet meerwaarde opleveren, moet duidelijk zijn en moet de juiste emotionele waarde oproepen! Onderstaand enkele zaken waar rekening mee te houden:

Kernwaarden

De keuze voor een nieuwe naam houdt altijd in dat er een koppeling ontstaat met de missie, visie, kernwaarden, de waarden waar je als bedrijf voor staat, en doelstellingen van de organisatie. Bovenal dient er een koppeling te zijn met de interne organisatie, wel zo handig als de deelnemers, medewerkers of andere betrokkenen enthousiast zijn. Het zijn als het goed is je ambassadeurs!

Duidelijk traject

Zorg voor een duidelijk traject. Bepaal wie er verantwoordelijk is, houd het compact en zorg voor duidelijke uitgangspunten! Maak een checklist! Die checklist bestaat ons inziens uit drie delen:

vinkjeVoortraject: 

 • Vaststellen projectverantwoordelijke en de werkgroep
 • Bepaal nut en noodzaak van de nieuwe naam
 • Maak een planning en begroting
 • Bepaal het besluitvormingsproces
 • Bepaal de sfeer
 • Scan de omgeving inzake concurrerende namen
 • Bedenk of je externe partijen wilt betrekken bij het denkproces

vinkjeCriteria voor het bedenken van de naam: 

 • Wat wordt het verhaal achter de naam
 • Is een pay-off noodzakelijk als versterking van de naam
 • Mate van flexibiliteit (deel uitmakend van een merkenstrategie)
 • Mate van originaliteit
 • Nationaal of internationaal
 • Ludiek of zakelijk
 • Commercieel of publiek belang
 • Product of organisatiegericht
 • Mate van koppeling met de missie, visie en kernwaarden
 • Grafische richtlijnen
 • Praktische toepasbaarheid
 • Check of de naam al bestaat en of een passende domeinnaam nog vrij is

vinkjeVerankering:

 • Verankering in een huisstijlhandboek
 • Registreren van het merk
 • Vastleggen domeinnaam
 • Intern lanceren - communiceren
 • Koppeling met producten en/of diensten
 • Implementeren op marketing- en communicatie-uitingen
 • Extern lanceren - persmoment

Ook kan er altijd gedacht worden aan een onderzoek bij de merkontvanger. Waar is de doelgroep ontvankelijk voor en wat stemt positief bij het zien en horen van een naam en bijbehorende kleur en stijl. Een onderzoek kan in het voortraject worden meegenomen voor het opstellen van richtlijnen voor de bedenkers van de naam.

Graag ondersteunen we u om die ene succesvolle naam te bedenken!

Bron: Viduro en Marketing Rendement


Naar het overzicht van blog berichten