Checklist: Projectmanagement

donderdag 19 maart 2015

Projecten managen, het klinkt eenvoudig maar in de praktijk blijkt dit toch vaak een uitdaging. Daarom enkele tips om een project in goede banen te leiden. De checklist is globaal en daarom toepasbaar op ieder soort project; van klein tot groot. Of u nu een evenement of productlancering voorbereidt, een nieuwe huisstijl ontwikkelt en implementeert of een folder wilt maken; alle onderdelen van deze checklist zijn hiervoor van belang. 

vinkje

Resultaat en omschrijving

Wat houdt het project in? Schrijf op wat het resultaat is als het project is afgerond, zodat voor iedereen duidelijk is wat wordt verwacht.

           

vinkje

Planning
Stel vooraf een planning op; tel terug van het moment van oplevering tot nu. Wat dient er allemaal gedaan te worden? Wanneer dienen onderdelen gereed te zijn? Zijn deze facetten een vereiste om door te kunnen gaan of kunnen zaken ook parallel lopen? In het eerste geval zijn de onderdelen van kritiek belang voor de voortgang van het project en behoeven dus extra aandacht!
 

vinkje

Team
Gaat u facetten uitbesteden aan een extern bureau? Zijn collega’s verantwoordelijk voor bepaalde onderdelen? Koppel de leden van uw team aan de uit te voeren taken en planning. Houdt hierbij rekening met ieders expertise, verantwoordelijkheden binnen de organisatie en interesses. Van wie hebt u input nodig? Wanneer dient een extern bureau deze input te ontvangen? Wanneer kunt u bijvoorbeeld een eerste ontwerp van een advertentie verwachten? Wie dient hier nog meer naar te kijken en wanneer?
 

vinkje

Budget
Stel het budget vast en verdeel dit eventueel over de diverse deelactiviteiten. Heeft u eventuele reserves? Wat zijn de gevolgen van overschrijding van het budget?

 


vinkjeCommuniceren
Maak duidelijk aan de andere leden van uw projectteam wat u van hen verwacht en wanneer. Stem dit onderling af, ga er niet van uit dat ze het wel weten; aannames zijn 'dodelijk' voor het project!

 

vinkjeMonitoren
Zodra de planning is gecommuniceerd en de activiteiten uitgezet zijn, begint het monitoren; houd de planning in de gaten en attendeer mensen op deadlines. Vergeet ondertussen uw eigen deadlines niet……

 

vinkjeEvalueren
Is het project afgerond? Mooi! Wat ging er goed? Wat juist niet? Is de planning gehaald? Waar zaten knelpunten? Bent u binnen budget gebleven? Evalueer altijd, ook bij kleinere projecten. Al noteert u alleen voor uzelf de leerpunten, in een ander project kunt u deze kennis zeker weer gebruiken. Koppel ook aan collega’s of externe partijen terug wat u goed vond gaan of wat een volgende keer beter zou kunnen; ook zij kunnen dit in een volgend project als leerpunt meenemen!

 


Naar het overzicht van blog berichten