Viduro B.V.

De customer journey bij employer branding

14 augustus 2018

De customer journey bij employer branding

Bij het bepalen van de marketing- en communicatiestrategie wordt vaak de customer journey, oftewel klantreis, in kaart gebracht. Op welke wijze en wanneer komt de klant in zijn aankoopproces in aanraking met een organisatie? Een customer journey maakt inzichtelijk welke contactmomenten er zijn en welke communicatiemiddelen daarbij horen. De customer journey kan ook gebruikt worden bij de bepaling van de strategie op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie. Hieronder een standaard voorbeeld van een customer journey.

Employer branding_blog.png


Inzicht klantreis van potentiële medewerkers

Een potentiële medewerker kan ook gezien worden als een klant van een organisatie. Het doel is dat de klant, de kandidaat, interesse krijgt in jouw organisatie als mogelijke werkgever. Er zijn verschillende soorten medewerkers te onderscheiden:

  1. Actief-zoekenden: zij willen graag een nieuwe baan
  2. Latent-zoekenden: zij staan onder de juiste condities open voor een nieuwe werkgever
  3. Niet-zoekenden: zij zijn niet geïnteresseerd in een nieuwe baan

Uiteraard is het voor de latent- en de actief-zoekenden relevant om de klantreis in kaart te brengen. Wanneer is er contact mogelijk met deze kandidaat en via welk kanaal? Een voorbeeld:

Lynn is een managementassistent bij een internationale organisatie. Ze is actief op Facebook en volgt een aantal bedrijven in de buurt. Regelmatig komt er een bericht voorbij van bedrijf X; de ene keer met meer informatie over hun producten , op een ander moment met foto’s van activiteiten van het personeel onderling. Het bedrijf en de sfeer die ze ziet op de foto’s spreken haar aan. Op een dag ziet ze een bericht voorbij komen van een vacature van managementassistent bij het bedrijf X. Het wekt haar interesse maar ze onderneemt niet direct actie. Vervolgens ziet ze de functie ook in het huis-aan-huis blad, komt deze voorbij tijdens het online lezen van de krant en wijst een vriendin haar op de functie. Ze besluit om te solliciteren.  

Bovenstaand voorbeeld laat zien dat er meerdere contactmomenten zijn waarop bedrijf X onder de aandacht komt bij Lynn. Bedrijf X werkt (on)bewust aan zijn naamsbekendheid, wat op het moment dat er een vacature is positief bijdraagt de keuze van Lynn om te gaan solliciteren.

Verschillende fasen

In een klantreis zijn er verschillende fasen gedefinieerd. Aandacht gaat over het onder de aandacht brengen van een bedrijf. Is er interesse? Dan zal de kandidaat waarschijnlijk ook andere vacatures gaan bekijken, wie biedt er nog meer een dergelijke functie? Een website vormt een belangrijk communicatiemiddel in deze Afwegings-fase. Zorg ervoor dat een website ook aandacht aan het bedrijf zelf en de medewerkers besteedt. Bij deze fase  worden ook aspecten zoals salaris, inhoud van werk en overige arbeidsvoorwaarden afgewogen. De Actie is vervolgens het solliciteren van de kandidaat. In deze fase is het van belang dat de kandidaat een positief gevoel krijgt bij de organisatie én dat deze overeenkomt met het eerdere beeld dat geschept is in de voorafgaande fasen.    

Kortom zorg ervoor dat je de klantreis ook voor potentiële kandidaten in kaart brengt en daar gebruik van maakt bij de inzet van de communicatiemiddelen bij employer branding.

Terug naar het overzicht