Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen

31 januari 2020

Duurzaam ondernemen

Hoe onderneem je met oog voor de toekomst? Hoe maak je als organisatie toekomstbestendige strategische keuzes? Duurzame beleidskeuzes bij visievorming en verandering rusten op drie pijlers:

  • Noodzaak voor verandering
  • Gezamenlijke gedragen visie
  • Verandervermogen en daadkracht

Noodzaak voor verandering

Bij de implementatie van een nieuwe koers of visie voor je onderneming geldt dat het succes ervan wordt bepaald door de kwaliteit én de mate van acceptatie. Effectiviteit = kwaliteit x acceptatie. En acceptatie komt alleen tot stand als de noodzaak voor verandering daadwerkelijk wordt beleefd in de organisatie. Die noodzaak wordt duidelijk door met elkaar te bepalen wat er gebeurt als je niets doet. Wordt je organisatie een stuurloos schip? Kan je bedrijf de ontwikkelingen in de markt niet meer bijbenen? Lopen klanten weg? Gaan er banen verdwijnen? Bepaal met elkaar welke verandering nodig is. Sta ook stil bij doelen die groter zijn dan het verbeteren van je verkoopcijfers of jaaromzet, zoals maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Duurzaam ondernemen gaat ook over duurzame inzetbaarheid van medewerkers, inclusiviteit en het tegengaan van klimaatverandering. Waar wil je samen voor gaan?

Gezamenlijk gedragen visie

Om een nieuwe koers of visie duurzaam te verankeren is open communicatie naar alle betrokken partijen nodig. In een vroeg stadium de dialoog aangaan met betrokken partijen levert meer goede invalshoeken op. Door plannen samen vorm te geven, ontstaat meer eigenaarschap. En eigenaarschap leidt weer tot betrokkenheid en draagvlak. Pas op dat participatie geen lege huls wordt om de omgeving veranderingen op te leggen die eigenlijk al in beton gegoten zijn. Dat leidt enkel tot teleurstelling en frustratie bij de betrokkenen. Maak aan de voorkant de kaders duidelijk: welke keuzes zijn nog te maken en welke liggen al vast?

Verandervermogen en daadkracht

Werk vanuit gezamenlijk bepaalde thema’s om een multidisciplinaire aanpak van het vraagstuk te garanderen. Vervolgens zijn verandervermogen en daadkracht van essentieel belang om voorgenomen beleidskeuzes daadwerkelijk duurzaam te verankeren. Vorm coalities die de koers of visie begrijpen en delen. De betrokken coalities hebben mandaat en commitment nodig om de visie daadwerkelijk te realiseren. Maak afspraken over de taakverdeling: wat is de aanpak? En het stappenplan? Wat is er veranderd als we een jaar verder zijn? Het is belangrijk dat de organisatie de opgehaalde input daadwerkelijk kan en wil toepassen. Durf jij met jouw organisatie de stap te wagen? Alleen dan leidt verandermanagement tot écht duurzaam ondernemen.

Van Tilburg is een partij die oog heeft voor duurzaam ondernemen.

Terug naar het overzicht