Een goede positionering bepaal je samen

Een goede positionering bepaal je samen

13 juni 2022

Een goede positionering bepaal je samen

Elke organisatie komt wel een keer in de situatie dat er naar de eigen positionering gekeken wordt: ’Welk verhaal past bij onze organisatie en hoe wil ik de markt benaderen?’ Mijn advies: beantwoord deze vragen niet op de directietafel, maar betrek hier de hele organisatie bij. 

Je medewerkers zijn je meest waardevolle informatiebronnen
Iedere medewerkers heeft een duidelijk beeld waar je organisatie voor staat óf waar je organisatie voor zou moeten staan. Dat is waardevol en iets om te koesteren. Met de verschillende beelden die er zijn, kun je namelijk een positionering uitwerken die als een huis staat. Laat ik het aan de hand van een voorbeeld toelichten. 

Gedragen kernwaarden
Kernwaarden vormen een belangrijk onderdeel van je positionering. Het is daarom waardevol om de kernwaarden van je organisatie helder te hebben. In onze aanpak bepalen wij deze kernwaarden niet aan de hand van een interview met de directeur of aan de hand van een sessie met het managementteam. Wij komen tot kernwaarden door de hele organisatie hierbij te betrekken. Dit doen we vaak in twee stappen. Met een online formulier stellen we een aantal prikkelende vragen. Iedere medewerker kan dit formulier invullen. Vervolgens organiseren we een sessie met een dwarsdoorsnede van de organisatie: we willen hier dus verschillende functies, leeftijden en achtergronden aan tafel. Met deze groep gaan we aan de hand van de input uit de online formulieren de diepte in en komen we tot breed gedragen kernwaarden. 

Pas het breder toe
Dit proces kun je uiteraard op veel meer onderdelen van je positionering toepassen: hoe kijken jouw medewerkers naar de doelgroep? Waar zien ze kansen en waar zien ze pijnpunten? Waar liggen mogelijkheden om de concurrentie voor te blijven of wat doet de concurrentie op dit moment echt beter? De vraag stellen loont echt. Het levert de input op die je nodig hebt om op een ijzersterke manier de markt te benaderen. 

Ambassadeurs voor de positionering
Door de organisatie te betrekken bij het bepalen van de positionering, creëer je ambassadeurs. Medewerkers hebben namelijk meegedacht over het verhaal, herkennen zich erin, zijn er enthousiast over en voelen zich er medeverantwoordelijk voor. Het automatische gevolg is dat medewerkers het verhaal ook sneller en makkelijker zelf tegen iemand vertellen. Een krachtigere manier van draagvlak en betrokkenheid creëren is nauwelijks denkbaar. 

Vrijblijvend een keer sparren? Neem gerust contact met ons op.

Terug naar het overzicht