Het succesvol plaatsen van een persbericht

dinsdag 12 juli 2011

Een persbericht is een bericht van een bedrijf of organisatie bestemd voor journalisten/redacteuren. Doel van een dergelijk bericht is dat de ontvanger op basis van het persbericht een redactioneel artikel schrijft of de boodschap verwerkt in een uitzending.

Geweldig nieuws

Een persbericht communiceert nieuws! Veel ondernemers gaan hier al in de fout. Vaak vindt een organisatie 'het nieuws' geweldig maar vraagt de ondernemer zich niet af of de lezer van het blad (of de journalist) dit ook vindt. Als ondernemer beschouwt u het wellicht als nieuws, dat u nieuwe bedrijfskleding heeft aangeschaft. Mits er iets bijzonders aan is, is dit natuurlijk geen nieuwsfeit waar een journalist op staat te wachten. Communiceer overigens feitelijkheden en geen commerciële verkooppraatjes. De kans op plaatsing van het bericht is dan het grootst.

Bellen

Dus alleen als u echt nieuws heeft, is het de moeite een persbericht de deur uit te doen. Bel vooraf met de vraag naar welk e-mail-adres u het bericht kunt sturen en informeer de redactie meteen over het nieuwsfeit. Veel redactie-adressen worden snel gescand en indien u de gelegenheid krijgt een persoonlijk adres te achterhalen is dit winst. Ook meteen handig voor een volgende keer. Bellen nadat het persbericht is verstuurd kan ook helpen. Wellicht kunt u meteen betreffend persoon uitnodigen om te komen kijken. 

Het schrijven

Houd een persbericht kort! Zorg dat bovenaan het bericht duidelijk de afzender staat. Zet ook groot boven de tekst 'Persbericht' en de datum van verzending. Vervolgens een neutrale maar pakkende kop. In de eerste alinea van het bericht omschrijft u tenminste vier van de vijf W's (wat, waar, waarom, wie en wanneer). Schrijf met tussenkopjes en sluit het persbericht af met een duidelijke doorgetrokken streep. Onder de streep vermeldt u de bijlage (bijvoorbeeld een foto met bijschrift) en helemaal onderaan het bericht schrijft u onder het kopje 'Noot voor de redactie' uw eigen contactgegevens. 

Natuurlijk is het nooit zeker dat uw persbericht wordt geplaatst maar met iets meer aandacht voor het schrijfwerk, een aantal belletjes, het toevoegen van een foto en natuurlijk een actuele perslijst is het aannemelijk dat uw bericht in de media verschijnt. Benader ook met name de lokale en regionale media. Deze zitten nog weleens verlegen om interessante berichten. Provinciale of landelijke media zijn een stuk selectiever.  

Wilt u advies inzake marketing- of communicatievraagstukken? Neem gerust contact op.


Naar het overzicht van blog berichten