Interne communicatie & superpromotors

dinsdag 23 juni 2015

Interne communicatie; de term roept bij iedereen wel iets op. De een schaart het bellen met collega’s onder interne communicatie en de ander denkt aan de mededelingen van de personeelsvereniging. Maar wat is het nou echt en hoe zorgt u voor optimale interne communicatie?

De definitie

“Interne communicatie is het aanbieden van boodschappen van zenders aan ontvangers die deel uitmaken van dezelfde organisatie, met het oogmerk organisatorische doelen en/of individuele bedrijfsdoelen te verwezenlijken.”

Kortom: alle bedrijfscommunicatie tussen medewerkers van één organisatie én de communicatiemiddelen die dit faciliteren.

Optimale interne communicatie

Een van de belangrijkste aspecten van een optimale interne communicatie zijn logischerwijs de medewerkers. Wilt u dat zij bijdragen aan een goede interne communicatie? Betrek ze bij beslissingen en zorg dat hun mening wordt meegenomen. Dit kan door al in een vroeg stadium medewerkers te betrekken bij plannen en/of veranderingen. Ideeën tot stand gekomen door samenwerking tussen medewerkers en management beklijven beter en vergemakkelijkt de communicatie.

Superpromotors

Het vroegtijdig betrekken van medewerkers heeft ook tot voordeel dat hij of zij eerder geneigd is om nieuwe ontwikkelingen positief naar buiten uit te dragen. Diegene die dat doen noemen we de zogeheten superpromoters. Deze enthousiaste medewerkers zijn loyaler en zorgen eventueel ook voor nieuwe klanten. Zij hebben dus een positief effect op de omzet en reputatie van het bedrijf. Daarnaast zijn superpromoters ook veelal personen die zich voortaan blijvend inzetten voor nieuwe ontwikkelingen. Ze vinden het leuk om mee te denken en zijn bereid te helpen bij de uitvoering van de nieuwe plannen.

Betrek medewerkers dus tijdig bij beslissingen en ontwikkelingen; superpromoters zijn goud waard!

Interne communicatiemiddelen

De mogelijkheden voor het faciliteren van interne communicatie zijn legio. Vaak wordt gebruik gemaakt van een intranet waarop mededelingen geplaatst worden. Daarnaast beschikken bedrijven ook over TV-schermen in kantines, een interne nieuwsbrief of zelfs een groeps-whatapp. De inzet van de middelen is afhankelijk van het doel en hoe medewerkers het beste bereikt kunnen worden. Geef daarbij de medewerkers dus ruimte om mee te denken over hoe ze (persoonlijk) geïnformeerd willen worden.


Naar het overzicht van blog berichten