17 december 2019

De Omgevingswet vraagt om een andere manier van werken

Zoals het er nu naar uitziet, gaat de nieuwe Omgevingswet op 1 januari 2022 in. Minister Stientje van Veldhoven voor Milieu en Wonen stuurde eind 2019 een brief naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd waarin ze aanstuurde op de datum 1 januari 2021. Het coronavirus gooide echter roet in het eten en zorgen ervoor dat de datum met een jaar wordt uitgesteld. Jammer, maar begrijpelijk. In deze blog leg ik uit dat we zien dat een andere manier van werken een belangrijke rol speelt bij de Omgevingswet.

Aandacht voor dialoog en samenwerking

Met de komst van de Omgevingswet verandert de rol van de gemeente als organisatie, de ambtenaar als individu en van een ondernemer of/en bewoner die een initiatief heeft. Er wordt een andere manier van werken gevraagd. Gemeentes zijn volop aan het onderzoeken op welke wijze ze met de Omgevingswet omgaan. We zien de volgende belangrijke wijzigingen bij iedere gemeente terug:

  • Gemeentes gaan meer naar buiten treden. Bij ruimtelijke ontwikkelingen gaat er meer dialoog plaatsvinden en gemeentes moeten bepalen welke rol ze innemen in deze dialoog.
  • De ambtenaar gaat niet meer heel strak een aantal regels volgen, maar zoekt  de samenwerking  met belanghebbenden en andere afdelingen van de gemeente. Dit met als doel om samen tot een gedragen ontwikkeling in de fysieke leefomgeving te komen.
  • Er komt meer verantwoordelijkheid bij de initiatiefnemer te liggen. Hij moet bijvoorbeeld zelf voor een goede omgevingsdialoog zorgen en kan niet te snel naar een gemeente stappen met de vraag of een ontwikkeling doorgang kan vinden.

Wacht niet tot 2021 – start met een pilot

Er wordt een nieuwe manier van denken en werken gevraagd. Een manier die niet van vandaag op morgen is bereikt en waar ook simpelweg de tijd voor moet worden genomen. Belangrijk hierbij is om niet tot 1 januari 2021 te wachten, maar om nu al aan de slag te gaan. Bereid als gemeente je organisatie voor op een nieuwe manier van werken. Ga bijvoorbeeld aan de slag met een pilot en ervaar samen wat de komst van de Omgevingswet betekent.

De Omgevingswet is een kans

Bij Viduro zien we de Omgevingswet als een échte kans. Een kans om met een nieuwe manier van werken tot een mooiere leefomgeving te komen. Een leefomgeving waarin ontwikkelingen te zien zijn die veel draagvlak hebben en waar mensen fijn wonen, werken en leven.

Viduro is bij verschillende gemeentes betrokken bij de implementatie van de Omgevingsvisie en -wet. Onder andere bij de gemeente Peel en Maas en Nederweert. We ondersteunen deze gemeentes met communicatie en procesbegeleiding.

We begeleiden ook de gemeente Horst aan de Maas met de invoering van de Omgevingswet

Terug naar het overzicht