Samen sterker

woensdag 3 december 2014

Natuurlijk gaat u uit van uw eigen kracht, maar samen bereikt u meer. Dat u een eigen basis creëert die gezond is en nieuwe ideeën bedenkt van waaruit u kunt opereren en ondernemen, is een must. Maar maak vooral ook gebruik van wat er reeds is. Dit kan op velerlei manieren, waaronder co-branding. Co-branding is een marketingterm voor het koppelen/ samenwerken van twee merken. Dit kan een definitieve samenwerking zijn voor het in de markt zetten van een nieuw product of een tijdelijke koppeling tussen twee merken voor een reclame-actie.

Niet alleen voor grote merken

Een bekend voorbeeld van co-branding is Senseo waarbij Philips en Douwe Egberts de handen in elkaar hebben geslagen om een nieuw product in de markt te zetten. Ze maken gebruik van elkaars technische expertise als ook van elkaars marketingbudget. Co-branding is niet alleen weggelegd voor grote merken. Ook op kleinere schaal kunt u goed gebruik maken van elkaars kracht.

Zo kan een sportzaak prima co-branding opzetten met bijvoorbeeld een sportschool. Waar het om gaat is dat u dezelfde waarden deelt en elkaar kunt versterken. Met de gezamenlijke waarde ‘gezond leven’ kan bijvoorbeeld een nieuw sportarrangement met bijbehorende sport- en voedingsproducten worden aangeboden. Ook op productniveau zijn vele regionale voorbeelden denkbaar zoals een lokale paprikateler die samen met een slijter en een horecaondernemer een paprikadrankje bedenkt en dit vermarkt als streekproduct. Denk in ieder geval van te voren goed na of de koppeling past en of het meerwaarde oplevert voor de ontvanger/koper.

Voordelen

Voordelen van co-branding zijn:

  • Gebruik maken van elkaars expertise
  • Gebruik maken van elkaars communicatieplatformen
  • Verdelen van de kosten
  • Meerwaarde voor de consument

Bij succesvolle co-branding ontstaat er synergie waardoor er een grotere kans is op meer omzet en meer opbrengsten dan wanneer u een dergelijke actie, merk of product alleen in de markt zet.


Naar het overzicht van blog berichten