Viduro B.V.

Energieregisseurs

Online waardenformulier

Je kunt dit online formulier tot en met zondag 25 april invullen.

Een gezamenlijk verhaal

We willen jullie graag een aantal vragen stellen ter voorbereiding op het eerste deel van de eerder aangekondigde sessie. We staan tijdens dit deel van de sessie stil bij het gezamenlijke verhaal van Energieregisseurs, welke kernwaarden daarbij horen en wat Energieregisseurs nu precies aanbiedt. Hierbij focussen op de externe positionering richting gemeentes. 

Samen aan de slag: vul het formulier in
Via onderstaand formulier halen we input op voor de genoemde zaken. In het formulier vragen we je een aantal waarden te benoemen. Je kan kiezen uit deze lijst met voorbeelden of zelf een waarde benoemen. 

Zijn er vragen of onduidelijkheden? Neem dan contact op met Niels van Gerven, strategisch adviseur bij Viduro via: n.vangerven@viduro.nl of 06 / 28 96 93 10. 

Waardenformulier

1. Naam

2.Kies hieronder een foto die het beste verbeeldt waar Energieregisseurs voor staat en waarom

3. Kenwaarden Energieregisseurs 

Kernwaarden geven aan waar een organisatie voor staat. Ze bepalen het succes van een organisatie, nu en in de toekomst. Bij KLM is 'service' bijvoorbeeld een alles bepalende waarde en bij Disney 'beleving'. 

Vul hieronder in welke kernwaarden volgens jou doorslaggevend zijn voor Energieregisseurs. Begin bij de waarde die jij het belangrijkste vindt. Zoals aangegeven in de intro kun je kiezen uit de voorbeeldlijst en/of zelf een waarde toevoegen.

Licht vervolgens toe hoe deze waarde tot uiting komt richting klanten. Bij 'betrouwbaarheid' kan dit bijvoorbeeld zijn: we komen onze afspraken na. 

4. Welke diensten of producten kan Energieregisseurs volgens jou leveren aan gemeentes?