Viduro B.V.

gemeente Roerdalen bedrijventerreinen

Enquête

U kunt dit online formulier tot en met zondag 21 mei invullen.

Ambitie bedrijventerreinen van de toekomst


Vorig jaar, in de 2e helft 2022 is bij onze buurgemeente Roermond het plan gestart om te komen tot een nieuwe ambitie “Bedrijventerreinen van de toekomst”. In goede overeenstemming heeft de Gemeente Roerdalen besloten met het BIZ-bedrijventerrein Roerdalen hierop aan te haken. 

De toekomstambitie voor de bedrijventerreinen richt zich op een zes-tal thema’s die ook van toepassing zijn op Roerdalen. Deze thema’s willen we graag concreet maken per bedrijventerrein. Waar zou je, kijkend naar ieder thema, meer van willen en wat is er nodig om dit te realiseren? 

In onderstaande enquête benoemen we de zes thema’s en stellen we bij ieder thema deze twee vragen. Tijdens de bijeenkomst gaan we gezamenlijk de prioriteiten bepalen en concreet afspreken wie welke acties oppakt. Het resultaat van deze sessie is een concreet actieprogramma per bedrijventerrein in de vorm van een werkdocument waarin per thema beschreven staat wat er nodig is en wie hiervoor aan de lat staat. 

Het invullen van de enquête helpt ons om tijdens de sessie sneller concreet te worden.

Dank voor je medewerking.

Praatplaat Roermond Ambitie Uitwerking def.png
logo-gemeente-roerdalen-met-leeuw.png

Enquête

Algemeen

Thema 1: Actieve verbinding tussen ondernemers, onderwijs, omgeving en overheid

Ondernemers, onderwijs, omgeving en de overheid weten elkaar in Roerdalen al te vinden. Onze ambitie is om deze verbinding en samenwerking verder te bevorderen.

Voorbeeld: 

Wat zou je willen bereiken?
- We hebben goede gesprekken met onze buren, dat willen we frequenter doen

Wat is er nodig om dit te realiseren?
- Er is een overlegstructuur nodig zodat we elkaar periodiek weten te vinden.

Thema 2: Vestigingsklimaat

Een goed vestigingsklimaat is van belang voor het aantrekken van nieuwe bedrijven en het behouden van bestaande bedrijven op de bedrijventerreinen. Een fijne werkomgeving bevordert tevens het aantrekken van werknemers. 

Voorbeeld: 

Wat zou je willen bereiken?
- We willen aansprekende bedrijven werven op ons terrein

Wat is er nodig om dit te realiseren?
- Hiervoor moeten de voorzieningen op het terrein aanlokkelijk zijn voor bedrijven en werknemers (lunchmogelijkheden, goede toegankelijkheid, enz)

Thema 3: Verduurzamen

We zien het belang in van het verduurzamen op de bedrijventerreinen en hebben de ambitie om dit te versnellen.

Voorbeeld: 

Wat zou je willen bereiken?
- We willen meer mogelijkheden om voertuigen op te laden

Wat is er nodig om dit te realiseren?
- Hiervoor zijn centrale parkeervoorzieningen nodig met oplaadpunten.

Thema 4: Data verzamelen en verbinden

We hebben verschillende data tot onze beschikking. Onze ambitie is om data in beeld te hebben en daarop te sturen.

Voorbeeld: 

Wat zou je willen bereiken?
- We willen elkaars personeelsbehoefte beter weten, zodat we wellicht personeel kunnen uitwisselen.

Wat is er nodig om dit te realiseren?
- Hiervoor willen we een platform opzetten waarin we delen hoe de personeelssamenstelling is en waar wanneer vraag is

Thema 5: Lef

Trots zijn op wat we in Roerdalen allemaal doen en dit delen met de regio. Hiermee behouden we jongeren in de regio en kunnen we bedrijventerreinen doorontwikkelen.

Voorbeeld: 

Wat zou je willen bereiken?
- We willen laten zien welke producten allemaal een herkomst of inbreng hebben uit Roerdalen.

Wat is er nodig om dit te realiseren?
- Een citymarketing campagne gericht op de bedrijventerreinen

Thema 6: Infrastructuur, toegankelijkheid en verkeer

Goede infrastructuur, toegankelijkheid en verkeerssituatie zijn belangrijke voorwaarden om duurzame bedrijventerreinen te hebben. 

Voorbeeld: 

Wat zou je willen bereiken?
- Voor fietsers is ons bedrijventerrein bereikbaar, maar qua verkeersveiligheid niet optimaal.

Wat is er nodig om dit te realiseren?
- Onderzoek de mogelijkheden voor een vrijliggend fietspad naar ons bedrijventerrein.

Contact

Indien u liever anoniem wenst te blijven kunnen onderstaande velden ook leeg worden gelaten.