Viduro B.V.

gemeente Roermond bedrijventerreinen (bedrijven)

Online waardenformulier

U kunt dit online formulier tot en met zondag 18 september invullen.

Ambitie bedrijventerreinen van de toekomst

De Roermondse bedrijventerreinen vormen de ruggengraat van de Roermondse economie. Ruim 1/3 van de werknemers heeft hier een baan en dat op slechts 7% van het grondgebied. Roermond kent een paar grote (beursgenoteerde) bedrijven zoals Rockwool, SIF en Sekisui, maar het overgrote deel van de bedrijven behoort tot het MKB. De grote veranderingen in de wereld hebben ook hun invloed op de bedrijven en de terreinen. Primair denken we daarbij aan het tekort aan grondstoffen, oplopende kosten voor energie en een structureel tekort aan personeel. 

De gemeente Roermond wil daarom toekomstbestendig zijn  en heeft de stap gezet om te komen tot een ‘ambitie bedrijventerreinen van de toekomst’, dit mede op aangeven van de Stichting Parkmanagement. 

Viduro begeleidt gemeente Roermond en Stichting Parkmanagement bij het formuleren van deze ambitie. 

Een eerste stap in dit proces is dat wij willen inventariseren welke waarden u belangrijk vindt bij de bedrijventerreinen van de toekomst. Een waarde is een uitgangspunt dat een doorslaggevende rol heeft bij het succes van de bedrijventerreinen nu en in de toekomst. Door deze in kaart te brengen leggen we de basis voor de ambitie en in het verlengde hiervan voor de hernieuwde ontwikkeling van de terreinen.

Voor deze inventarisatie hebben we onderstaand enkele vragen geformuleerd. Wij verzoeken u deze vragen uiterlijk 18 september te beantwoorden. 

Dank voor uw medewerking.

Logo gemeente.jpg

Waardenformulier

1. Op welk bedrijventerrein is uw organisatie gevestigd?

Bedrijventerreinen

2. Hoe zou u het bedrijventerrein waar u gevestigd bent beoordelen (op een schaal van 0 tot 10)?

Cijfer (1 is zeer ontevreden, 10 is zeer tevreden)

3. Welke 3 kernwaarden vindt u het meest van toepassing op het bedrijventerrein waar u gevestigd bent?

Kernwaarden zijn waarden die een doorslaggevende rol spelen bij het succes van het bedrijventerrein nu en in de toekomst.

Kernwaarden

4. Wat is er nodig om het bedrijventerrein toekomstbestendig te houden/maken?

5. Contact

Indien u liever anoniem wenst te blijven kunnen onderstaande velden ook leeg worden gelaten.