Viduro B.V.

Programma landelijk gebied Gemeente Venray

Een aantal vragen

Je kunt dit online formulier tot en met woensdag 15 september invullen.

Op weg naar de eerste fase van het programma

De komende weken gaan we aan de slag met het opstellen van de eerste fase van het programma Landelijk Gebied van de gemeente Venray. Hierin:

  • geven we aan waar de gemeenteraad aandacht voor wil hebben;
  • krijgen een prioritering in ambities, thema's en onderwerpen een plek;
  • én geven we aan wat er in 2022 wordt opgepakt.

Het vormt een overdrachtsdocument richting de nieuwe bestuursperiode en de uitwerking van het programma 2022-2026. 

Op 22 september gaan we tijdens een bijeenkomst samen met jullie stilstaan bij de inhoud van het overdrachtsdocument. Het document krijgt de vorm van een getekende praatplaat. Hierdoor creëren we een aantrekkelijk visueel document wat tot de verbeelding spreekt. Ter voorbereiding op de bijeenkomst op 22 september willen we jullie alvast een aantal vragen stellen. Met de antwoorden op de vragen kunnen we tijdens de bijeenkomst gericht te werk gaan. 

Zijn er vragen of onduidelijkheden? Neem dan contact op met Niels van Gerven, strategisch adviseur bij Viduro via: n.vangerven@viduro.nl of 06 / 28 96 93 10. 

Logo gemeente Venray.jpg

Een aantal vragen

Het programma Landelijk Gebied sluit aan bij de omgevingsvisie. De gemeenteraad heeft in deze context aangegeven het belangrijk te vinden dat er een goede balans komt tussen de gezonde leefomgeving, economie en natuur. 

In de omgevingsvisie zijn ambities voor de gemeente Venray bepaald. De gemeenteraad heeft vanuit hier een prioritering voor het programma Landelijk Gebied bepaald. Die prioriteit licht op de volgende ambities:

  • Een gezond Venray heeft de toekomst
  • Groen Wonen voor iedereen
  • Natuurlijk Venray!

Een uitleg over wat er met deze ambities wordt bedoeld, lees je hier