Viduro B.V.

Leader enquête

Weerterland

Het is helaas niet meer mogelijk om een enquête in te vullen.

hoe zou weerterland zich volgens u moeten ontwikkelen?

De regio Weerterland (Leudal, Nederweert en Weert) wil graag een LEADER-regio worden. LEADER is een Europees-programma dat zich richt op de ontwikkeling van het landelijk gebied. Regio’s kunnen zich aanmelden om LEADER-regio te worden en ontvangen na selectie een substantiële subsidie om de komende jaren projecten en ontwikkelingen mogelijk te maken. 

Om als regio aanspraak te maken op dit programma is het de bedoeling dat de regio een Lokale OntwikkelingsStrategie (LOS) indient. In de LOS staat wat de regio met het LEADER-geld wil bereiken en hoe ze dat wil doen. Op dit moment werken we met diverse partijen aan deze LOS. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat wij bij inwoners uit het gebied ophalen hoe zij denken over de ontwikkeling van het gebied.

Helpt u ons?
Door onderstaande enquête in te vullen levert u een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de LOS. De enquête bestaat uit enkele open vragen. Invullen neemt slechts enkele minuten in beslag. 

LEADER richt zich op vier thema's. Dit zijn:

  • Sociaaleconomische ontwikkeling (de leefbaarheid van het platteland)
  • Klimaat
  • Water & bodem
  • Biodiversiteit

Voor ieder thema zouden we graag willen weten waar u meer van zou willen. Deze informatie helpt ons om een LOS te ontwikkelen die zo goed mogelijk aansluit bij de verwachtingen en ambities uit het gebied.

Dank voor uw medewerking

Logo-Leader.jpg

Enquête

Het is helaas niet meer mogelijk om een enquête in te vullen.