Viduro B.V.

Leefbaarheid Heijen

Enquête

U kunt dit online formulier tot en met zondag 14 mei invullen.

LEEFBAARHEIDSPLAN HEIJEN


Hèjje mojjer en Gemeente Gennep hebben de wens uitgesproken om samen met inwoners en ondernemers uit Heijen een leefbaarheidsplan 2023-2029 te ontwikkelen. In dit plan schrijven we op welke visie er voor Heijen is en wat er de komende jaren nodig is om deze visie in te vullen. 

Dit leefbaarheidsplan vormt de leidraad waarmee de gebiedscoördinator samen met het dorp en gemeente aan de slag gaat.

Een belangrijke basis van het plan is dat deze samen met het dorp gemaakt wordt. Met behulp van een enquête willen we de eerste informatie ophalen. 

In mei organiseren we daarnaast twee bijeenkomsten. Eén bijeenkomst met vertegenwoordigers van diverse groepen/organisaties (denk aan jongeren, ouderen, ondernemers, toerisme, verenigingsleven, natuur, agrarisch, zorg, gemeente, enz.). En vervolgens organiseren we een tweede bijeenkomst waar alle inwoners voor uitgenodigd zijn om ideeën en inzichten te delen. 

Alle verkregen informatie gebruiken we om het leefbaarheidsplan uit te werken.

Uw informatie is belangrijk. Daarom vragen we uw input middels deze enquête. De enquête geeft ons inzicht waar Heijen voor staat, wat de kenmerken van het dorp zijn en wat belangrijk is voor de toekomst van het dorp.

Invullen kost u slechts enkele minuten.

Dank voor uw medewerking.

Logo_Hèjje_Mojjer-zonder_website.jpg
Logo_GemeenteGennep2020_rgb.png

Enquête

Invullen van de enquête is helaas niet meer mogelijk.