Viduro B.V.

Aanpak ondermijnende criminaliteit

Op dinsdag 22 juni vindt er een sessie plaats bij Viduro. Tijdens de sessie halen we input op om te komen tot een goede  communicatiebasis in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. We willen jullie vragen om in voorbereiding op de sessie onderstaand formulier in te vullen. Met de antwoorden op de vragen kunnen wij de sessie gedegen voorbereiden én samen met jullie de verschillende zaken die we willen bespreken in relatief korte tijd aanraken. 

We willen jullie vragen om het formulier uiterlijk maandag 14 juni in te vullen en verwachten dat jullie hier 15 tot 30 minuten voor nodig hebben. 

Mochten er naar aanleiding van het formulier al vragen zijn, dan kan altijd even contact worden opgenomen met Niels van Gerven, via het e-mailadres n.vangerven@viduro.nl of het telefoonnummer 06 / 28 96 93 10.

Tot de 22ste, we hebben er zin in!

 

Formulier om input op te halen

Stakeholders in beeld

Stakeholders zijn mensen, groepen en organisaties die beïnvloed worden door of invloed hebben op de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Om gericht te kunnen communiceren is het belangrijk dat de stakeholders in beeld zijn. Hieronder vragen we om de 10 belangrijkste (groepen) betrokkenen. Denk aan partijen zoals de initiatiefnemers van het programma, de mensen die last hebben van ondermijnende criminaliteit en de criminelen zelf. En hoe kijken ze naar de aanpak van ondermijnende criminaliteit? 

Benoem alle stakeholder(sgroepen) die volgens jou belangrijk zijn bij het onderwerp (max. 10), inclusief een toelichting waarom ze belangrijk zijn en hoe ze naar de aanpak van ondermijnede criminaliteit kijken.Communicatie over de aanpak

Benoem (maximaal) 10 partijen die belang hebben om te communiceren over het thema ondermijnende criminaliteit. Denk aan het regiobureau, werkgevers van internationale werknemers, gemeentes, de politie of de pers. Geef daarbij aan waar ze graag over willen communiceren en hoe wij ze daarbij kunnen helpen.  

We vragen dus (maximaal) tien keer om een partij, inclusief een toelichting.


Een gezamenlijke identiteit

Om het programma, het thema én het interventieteam sterk te positioneren is het belangrijk om te komen tot een gedragen identiteit. Een identiteit die we visueel kunnen vertalen in een logo, pay-off en campagne. De antwoorden op onderstaande vragen geven ons input om tijdens de sessie samen met jullie de identiteit te bepalen. Er is geen goed of fout.

We willen jullie vragen om een aantal kernwaarden te bedenken die passen bij het programma en de ambitie. Kernwaarden geven aan waar je voor staat. Ze bepalen het succes van een organisatie, nu en in de toekomst. Bij KLM is 'service' bijvoorbeeld een alles bepalende waarde en bij Disney 'beleving'. Vul hieronder de drie kernwaarden in die bij jou naar boven komen. Licht vervolgens toe waarom je deze kernwaarde hebt gekozen. 

Heb je een beetje inspiratie nodig? Kijk dan is naar deze lijst met kernwaarden. 


Aandachtspunten

Zijn er zaken waar we volgens jou extra rekening mee moeten houden bij het leggen van de communicatiebasis in de aanpak van ondermijnende criminaliteit? Denk aan aandachtspunten rondom veiligheid van medewerkers, de afhankelijkheid van samenwerking met deelnemers voor het succes van de communicatie of aan mogelijke ontwikkelingen die de komende jaren gaan plaatsvinden.