Afslag10

Afslag10

Viduro is in een vroeg stadium betrokken bij de ontwikkelingen rondom Afslag10. Afslag10 is een initiatief waarin de segmenten sport, recreatie, cultuur, onderwijs, bedrijfsleven en de overheid zich hebben verenigd om met het gelijknamige gebied een nieuwe richting in te slaan. Aan de hand van een positioneringstraject zijn we tot de naam Afslag10 en het bijbehorende logo gekomen. Een naam en logo die het initiatief én gebied een identiteit geven. 

Om structuur in de marketing en communicatie te brengen hebben we een marketing- en communicatiestrategie ontwikkeld die op dit moment wordt uitgerold. Met behulp van de strategie kan Afslag10 gericht de doelgroepen benaderen met de juiste boodschap op het juiste moment. Het werven van ambassadeurs, het bekender maken van de boodschap van Afslag10 en het aantrekken van nieuwe partners zijn onderwerpen die in de strategie een plek hebben gekregen.