CLT Smart Metal Shaping

Clt logo

CLT Metal Service is een toonaangevende bewerker van metaalproducten. CLT Smart Metal Shaping had behoefte aan een goed totaalverhaal, zodat dit verhaal o.a. vertaald kon worden naar een nieuwe website. We hebben eerst met CLT gekeken naar waar het bedrijf voor staat. Met andere woorden; hoe wil het bedrijf zich positioneren? Hiervoor hebben we input opgehaald bij meerdere personen uit het bedrijf en dit vertaald naar een positionpaper. In dit paper zijn we ingegaan op de kernwaarden, missie en visie. Daarnaast hebben we kort en krachtig verwoord wat de propositie van CLT Smart Metal Shaping is, welke boodschap dient te worden uitgedragen en welke communicatiemiddelen we hierbij adviseren. Vervolgens hebben we dit uitgangspunt vertaald naar teksten, fotografie en een structuur voor de nieuwe website die we in samenwerking met Forwart hebben gerealiseerd.

CLT web 1 CLT web 2