Die Frischen, Venlomenalgut

Logo Die Frischen

De toenemende trend voor de aankoop van regionale groente- en fruitproducten wordt door de regio Venlo gezien als kans in de markt voor Noord Rijn Westfalen (NRW). Onder het motto Venlomenalgut is er een nieuw regiomerk Die Frischen gelanceerd. Het merk is een initiatief van zes marktpartijen uit Venlo te weten: Frankort & Koning, Kompany, Staay-Van Rijn, ZON Fruit & Vegetables, Fossa Eugenia en Nedalpac. 

Viduro begeleidde procesmatig het tot stand komen van het merk. Een merk met een missie: het waarborgen van het tuinbouwcluster Zuidoost-Nederland. En een visie: het creëren van een voorkeurspositie bij consumenten voor producten uit de regio Zuidoost-Nederland. En natuurlijk een ambitie: (meer) schapruimte met een ‘Regiobrand’ bij de retailer in NRW, door het realiseren van toegevoegde waarde vanuit een regionaal “herkomstlabel”.

De verantwoordelijkheden van Viduro bestonden uit: 

  • Het adviseren en realiseren van een stappenplan;
  • Het adviseren, realiseren en in stand houden van de projectorganisatie;
  • Het werven en beheersen van gelden;
  • Het begeleiden van de juridische samenwerkingsvorm inclusief oprichting;
  • Het begeleiden om te komen tot een verdienmodel;
  • Het adviseren en begeleiden rondom het tot stand komen van een merk (merkwaarden, merkverhaal, identiteit, realisatie, lancering);
  • Het begeleiden van een product-kwaliteitshandboek;
  • Begeleiding bij het organisatorisch en financieel inrichten van een werkbare merkorganisatie;
  • Het verbinden, uitnodigen en activeren van (deelnemende) partijen.

Die Frischen_Venlomenalgut Die Frischen