Gemeente Bergen (L)

Landgoed wellsmeer_liggend_fc_web

Gemeente Bergen (L) heeft de ambitie om in 2030 als eerste gemeente in Limburg energieonafhankelijk te zijn. Deze doelstelling wordt voor 50% behaald door de realisatie van een energielandschap: Energielandgoed Wells Meer. Binnen het Energielandgoed Wells Meer zal op grote schaal duurzame energie worden opgewekt. Hiervoor worden bijvoorbeeld zonnepanelen, biomassateelt en windturbines ingezet. Naast het opwekken van energie wordt het Energielandgoed ook een plek voor recreatie, educatie en innovatie. Energielandgoed Wells Meer is voor iedereen. Zoveel mogelijk ondernemers en inwoners worden betrokken bij de ontwikkeling van het Energielandgoed en mogen een rol nemen in het project. Zij mogen meedenken in de ontwikkeling en kunnen in de toekomst duurzame energie afnemen.

Een ambitieus programma, echter hoe ga je dit introduceren bij alle stakeholders? Hoe ga je inwoners, ondernemers en belanghebbende partijen betrekken en in beweging krijgen voor de plannen? Communicatie speelt hierin een grote rol: een goed verhaal, het benoemen van kernthema’s, het aangaan van de dialoog en dit strategisch verankeren. Daarnaast is het zaak om  gericht, planmatig en doeltreffend te werk te gaan. Om bovenstaande handen en voeten te geven, heeft Gemeente Bergen Viduro gevraagd voor strategisch advies en ondersteuning in communicatie. Het vraagstuk wat hierbij centraal staat is: Hoe moet de communicatie ingericht worden om draagvlak te genereren bij de diverse partijen?

De volgende zaken heeft Viduro onder andere opgepakt:

  • Om het project Energielandgoed Wells Meer een herkenbaar gezicht te geven hebben we een naam met bijpassend logo ontwikkeld.
  • We hebben de communicatiestrategie met bijbehorende planning ontwikkeld.
  • Het Energielandgoed heeft een eigen projectsite gekregen: energielandgoedwellsmeer.nl
  • We hebben geholpen een meedenkgroep op te stellen en we organiseren informatieavonden.