Imtech

Logo Imtech

Opdracht: verzorgen van een stakeholdersanalyse voor Imtech in Noord-Limburg. Dit ter toetsing van de haalbaarheid voor het realiseren van alternatieve duurzame energiebronnen.