Knooppunt Centrum voor Gezondheid

Knooppunt logo new CMYK!

Knooppunt Centrum voor Gezondheid biedt kwalitatief hoogstaande zorg via een multidisciplinair centrum voor gezondheid waarbij de mens centraal staat. Bij Knooppunt hebben we de positionering aangescherpt en de puntjes op de i gezet. Deze aangepaste positionering hebben we doorvertaald naar een marktcampagne. In de marktcampagne hebben we een nieuwe richting ingezet waarbij de mens echt centraal staat met de slogan: Weer lekker in je vel met Knooppunt! Vervolgens hebben we de marktcampagne doorgezet in aanpassingen in de brochures, nieuwe fotografie en wijzigingen op de huidige website, in samenwerking met LR internet. Momenteel ondersteunen we Knooppunt op basis van regie, we ondersteunen bij de uitvoering en treden op als sparringpartner.