Knowhouse

Logo Knowhouse

Opdracht: het opnieuw positioneren van de organisatie Knowhouse en dit vervolgens vertalen in een nieuwe huisstijl. De implementatie van deze huisstijl nam Viduro ook voor haar rekening.