Montair Process Technology

logo_montair

Opdracht: Voor Montair verzorgt Viduro de periodieke digitale nieuwsbrief. We schreven een bladformule passend bij de doelstellingen en doelgroepen van Montair. Daarnaast begeleiden we per nieuwsbrief de redactie en schrijven we de teksten.