Provincie Limburg

Logo Provincie Limburg

Opdracht: opzetten en inhoud geven aan structurele communicatieplatformen voor stakeholders die te maken hebben met de realisatie van de ontsluitingsweg Greenportlane. Een voorbeeld is het periodieke bulletin Greenportlane. Viduro verzorgt de redactie van het bulletin en schrijft de artikelen.

Portofolio Venlo Greenpark