Savo

Logo Savo

Opdracht: Savo in de persoon van Ilonka Coenders maakt gebruik van de 'Viduro-knipkaart'; een vast aantal uren waarvoor een jaar lang op afroep marketingadvies ingewonnen kan worden. De case: het positioneren van de verschillende diensten die Savo aanbiedt. Doelgroepbepaling, PMC's in de markt zetten en vaststellen welke boodschap we aan wie en hoe vertellen. Deze vraagstukken werden beantwoord, waarna de implementatie kon beginnen.