Verstappen Advanced Packaging

Verstappen Verpakkingen

Verstappen Advanced Packaging, producent van thermogevormd verpakkingsmateriaal, had behoefte aan een goed totaalverhaal om mee naar buiten te treden. Wie is Verstappen en waar staan zij voor? Viduro heeft een positioneringssessie georganiseerd om te onderzoeken hoe Verstappen zich het beste kan positioneren in de markt. Om een zo compleet mogelijk beeld van de organisatie te krijgen en kernwaarden te ontwikkelen die gedragen worden door de gehele organisatie, hebben medewerkers met verschillende functies een kernwaardenformulier ingevuld wat als input diende voor de positioneringssessie. Met behulp van de positioneringsdriehoek hebben we de identiteit, doelgroep en concurrenten onder de loep genomen. De sessie diende als input voor het positioneringsdocument waarin we de missie, visie, kernwaarden en onderscheidende propositie voor Verstappen hebben vastgesteld. Op basis hiervan hebben we het logo aangescherpt en een nieuwe huisstijl ontwikkeld die beter aansluit bij de nieuwe positionering. Daarbij hoorde onder andere een nieuwe website, de ontwikkeling van een animatie en een corporate brochure. De positionering van Verstappen wordt verder uitgerold in verschillende communicatie-uitingen onder begeleiding van Viduro.