Businessstrategie

De koers, oftewel een effectieve businessstrategie, van een organisatie is van vitaal belang voor het succes in de toekomst. Ieder bedrijf heeft behoefte aan een strategie op maat. Het ontwikkelen van een businessstrategie gaat veel verder dan het formuleren en opstellen van doelstellingen. De echte vraag is: hoe worden de doelstellingen gerealiseerd? Welke richting moet er gekozen worden? Welke activiteiten horen daarbij en wat gaat dit opleveren? Een sterke focus aanbrengen betekent: keuzes maken. Een businessstrategie die de verschillende onderdelen van een organisatie laat samenkomen en leidt tot het realiseren van de gewenste doelen.

Wij begeleiden en adviseren organisaties om een effectieve businessstrategie te ontwikkelen. Wat doen we:

  • In kaart brengen van de bedrijfsstrategie en de mogelijke problemen of bedreigingen die deze met zich meebrengt
  • Analyseren van problemen, bedreigingen en andere struikelblokken binnen de business en op basis hiervan genereren van oplossingen en alternatieven
  • Creëren van draagvlak voor veranderingen, zowel op strategisch als operationeel gebied
  • Beheren en bewaken van requirements gedurende projecten
  • Fungeren als sparringpartner van managers, directieleden, projectteamleden

Er zijn diverse modellen en methodes die we inzetten. 

Businessmodelling

Er zijn verschillende manieren om een sterke businessstrategie te ontwikkelen en te definiëren. Welke we gebruiken hangt af van het vraagstuk en wat gewenst is.

Canvas model

Het Canvas model bestaat uit negen onderdelen die zorgen dat alle aspecten van een organisatie overzichtelijke in beeld worden gebracht. Het model werkt zeer overzichtelijk en heeft de klantwaarde centraal staan. Bij dit model beschrijven we gezamenlijk de organisatie, het verdienmodel, klanten, relaties en leveranciers. Een organisatie krijgt zo inzicht op bedrijfsonderdelen en maakt inzichtelijk of eventuele bijsturing nodig is.

OGSM model

Het OGMS-model is een businessplan op één A4. Het bestaat uit verschillende onderdelen (objectives, goals, strategies en measures) die stap voor stap worden doorlopen. Door dit model te gebruiken is in een oogopslag duidelijk hoe de onderdelen met elkaar in verbinding staan en bijdragen aan de doelstellingen. Tevens zorgt het model voor inzicht dat nodig is om de juiste keuzes te maken. Doordat het op een A4 staat is het ook een document dat breed in de organisatie gedeeld kan worden.

 

Missie en visie

Als de businessstrategie staat, vertaal je deze naar je missie en visie. De missie gaat over het bestaansrecht van je organisatie. Wie ben je, wat doe je en waar sta je voor? Waarom bestaat mijn organisatie? In de visie krijgt de missie concrete handen en voeten. Hoe gaan we de wereld van morgen beïnvloeden zodat de organisatie succes heeft?

Het realiseren van een goede businessstrategie, missie en visie creëert een stevige basis voor het formuleren van de marketing- en communicatiestrategie.