Viduro B.V.

Waterklaar

Enquête waterklaar-busje

Waterklaar enquête

We gaan bij Waterklaar in 2023 een nieuwe weg in slaan! Waar we tot nu toe vooral via algemene communicatiecampagnes onze inwoners probeerden te overtuigen om hun leefomgeving Waterklaar in te richten, gaan we vanaf 2023 letterlijk de wijk in om zo direct en laagdrempelig mogelijk inwoners mee te nemen in onze gezamenlijke uitdaging.

Wat gaan we doen?
Vanaf 2023 gaan we met een eigen Waterklaar-busje lokaal aandacht vragen voor het afkoppelen van de regenpijpen bij woningen. Met het busje bezoeken we activiteiten of locaties in de gemeenten. Samen met de afkoppeladviseur van de betreffende gemeente willen we op de locaties het gesprek aangaan met de inwoners. Het busje voorziet in een pakket communicatiemiddelen en beursmaterialen om inwoners zo goed mogelijk mee te nemen in ons verhaal. 

Het doel: Zorgen dat er zoveel mogelijk afspraken gemaakt worden met de afkoppeladviseur zodat hij/zij vervolgens persoonlijk met de inwoners in gesprek kan over de (on)mogelijkheden van afkoppelen en de subsidiemogelijkheden. 

Waarom een enquête?
Met deze enquête willen we peilen wat gemeenten van dit idee vinden, waar je de Waterklaar-bus in wilt zetten, hoe wede actie verder kunnen optimaliseren en welke inzet de gemeenten kunnen en willen leveren om de actie succesvol te maken. 

Alvast bedankt voor het beantwoorden van de vragen!

logo_waterklaar_blauwe druppel.png

Enquête

6: Contact