Viduro B.V.

Work and Stay - Pools

Formularz ten możesz wypełnić  do niedzieli 9 maja włącznie.

CO NAS ŁĄCZY I Z CZEGO JESTEŚMY DUMNI?

Chcielibyśmy wspólnie z Wami określić fundamentalne wartości Work and Stay. Wartość fundamentalna to wartość, która do nas pasuje i do której chcemy  jak najcześciej nawiązywać w wewnętrznych procesach. Wartości fundamentalne mają również służyć jako podstawa do ukształtowania naszej komunikacji. W najbliższych latach chcemy zwrócić większą uwagę na naszą komunikację zewnętrzną.

Wspólnie określimy fundamentalne wartości: wypełnij formularz
Za pomocą poniższego formularza zbierzemy dane potrzebne do  określenia fundamentalnych wartości Work and Stay. Dane te stanowić będą podstawę do sesji, podczas której wspólnie z przedstawicielami organizacji określimy fundamentalne wartości.

Prosimy o podanie w formularzu kilku wartości. Możesz wybrać przykład z listy lub samodzielnie nazwać wartość.

Masz pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z Nielsem van Gerven, doradcą strategicznym w Viduro pod adresem: n.vangerven@viduro.nl lub 06/28 96 93 10

Work_and_Stay_logoFC zonder payoff.jpg

Formularz wartości

1. Imię i nazwisko (pozostaw to  pole puste, jeśli chcesz wypełnić formularz anonimowo) 

2. Wybierz zdjęcie, które najlepiej oddaje to, co reprezentuje Work and Stay i wyjaśnij dlaczego.


3. Dokończ następujące zdanie: Pracuję w organizacji, która ceni ...


4. Fundamentalne  wartości Work and Stay

Fundamentalne wartości wskazują, co reprezentuje organizacja. Decydują o sukcesie organizacji, w chwili obecnej jak  i w przyszłości. Na przykład w KLM „obsługa” jest wartością decydującą, natomiast w firmie Disney jest nią „odczucie’’.

Wpisz poniżej, które z fundamentalnych wartości są  Twoim zdaniem decydujące dla Work and Stay. Zacznij od wartości, która jest dla Ciebie najważniejsza. Jak podano  we wstępie, możesz wybrać z listy  i / lub samodzielnie dodać wartość.

Następnie wyjaśnij, w jaki sposób wartość ta wyrażana jest w stosunku do  klientów. Na przykład „niezawodność ” może oznaczać: dotrzymanie danego słowa.