Disclaimer

Disclaimer

Het geheel van inhoud, pagina's en scripts dat zich op deze website bevindt, behoren toe aan Viduro, tenzij anders staat vermeld. Daar waar gebruik wordt gemaakt van de inhoud of scripts van derden, berust het auteursrecht hiervan bij deze partijen, tenzij anders vermeld.
 

Inhoud van de website

De informatie, teksten, namen, afbeeldingen, foto's en logo's op de website worden door Viduro slechts verstrekt op de wijze zoals die op de website wordt aangeboden, dit zonder enige vorm van toezegging of garantie over de geschiktheid voor commerciële toepassing, praktisch gebruik of het niet inbreuk maken op enigerlei rechten. Viduro garandeert niet dat de inhoud van deze website correct en betrouwbaar is, dat de website te allen tijde en op iedere locatie beschikbaar is, dat defecten en fouten met betrekking tot de website direct worden verholpen en dat de website vrij is van virussen en andere schadelijke bestanddelen.

Het is u niet toegestaan om de informatie die zich op de website bevindt, te wijzigen, te vervangen, aan te passen of daar iets aan toe te voegen. Het is niet toegestaan de ontvangen gegevens door te geven aan derden. Tevens is het niet toegestaan om onrechtmatig gebruik te maken van de mogelijkheden die Viduro u biedt om uw gegevens bij te werken. Pogingen om het systeem te misleiden zullen met alle mogelijke middelen bestraft worden.
 

Disclaimer

Het gebruik van de website is voor uw eigen rekening en risico. Viduro is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van uw gebruik van de website, noch voor directe noch voor indirecte schade ontstaan door de inhoud van de, al dan niet door derden aangeboden, informatie op de website. Viduro is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website voor zover die door derden wordt aangeboden. Viduro behoudt zich het recht de door derden aangeboden informatie te wijzigen en te verwijderen indien deze in strijd is met de wet, goede zeden, openbare orde, de overeengekomen voorwaarden en/of de etiquette.
 

Intellectuele Eigendom

Aan alle materialen op de website, zoals teksten, afbeeldingen, fotomaterialen, illustraties en andere grafische materialen, namen en logo's zijn intellectuele eigendomsrechten verbonden. Met betrekking tot haar eigen intellectuele eigendomsrechten behoudt Viduro zich alle rechten hiervoor. Het is niet toegestaan om de hiervoor genoemde materialen te verveelvoudigen of voor commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij Viduro hiervoor haar schriftelijke toestemming verleent. Niets op de website leidt tot de toekenning van enig recht of licentie met betrekking tot de genoemde intellectuele eigendomsrechten.
 

Webdesign

Het grafische ontwerp, webdesign, content managementsysteem zijn eigendom van Forwart en mogen niet zonder uitdrukkelijke toestemming gebruikt worden.
 

PRIVACYVERKLARING

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Viduro kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Viduro en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier of e-mailnieuwsbrief formulier op de website aan Viduro verstrekt. Viduro kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres
 

Waarom Viduro gegevens nodig heeft

Viduro verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen en/of om u een e-mailnieuwsbrief te sturen indien u daar toestemming voor heeft gegeven.
 

Hoe lang Viduro gegevens bewaart

Viduro bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
 

Delen met anderen

Viduro verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting en/of voor het versturen van onze e-mailnieuwsbrief via een e-mail marketing tool.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar r.deriks@viduro.nl. Viduro zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heeft u altijd de mogelijkheid om uw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Hiervoor dient u contact op te nemen via r.deriks@viduro.nl.

 
Beveiligen

Viduro neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Viduro maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 
Wijzigingen

Viduro kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen schriftelijk, dan wel via elektronische weg worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


COOKIES POLICY

Waarom cookies?

Om u meer service te bieden bij het gebruik van website, maken vele sites gebruik van cookies. Dat is een handige manier om informatie te verzamelen en te gebruiken en verbeteren het gebruiksgemak van websites. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website

Er zijn drie verschillende soorten cookies:

·         Functionele cookies:  deze cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat uw voorkeuren worden onthouden, zoals taalinstellingen en  dat u ingelogd kunt blijven op uw favoriete site.

·         Analytische cookies: deze cookies geven informatie aan websitehouders over het gebruik van hun website, zoals hoe vaak hun site is bezocht en welke pagina’s door bezoekers worden bekeken.

·         Tracking cookies: deze cookies houden uw surfgedrag bij en onthouden uw voorkeuren, waardoor u advertenties te zien krijgt die bij uw voorkeuren aansluiten.
 

Cookies via onze site

Bij het gebruik van de website van Viduro kan door Viduro en/of door derden informatie over uw gebruik van deze website worden verzameld door middel van cookies. Viduro maakt gebruik van functionele en analytische cookies om het gebruiksgemak te verhogen en de Viduro website te kunnen analyseren.

U kunt op ieder gewenst moment cookies op uw computer verwijderen. Bedenk wel dat u na het verwijderen van cookies op sommige websites opnieuw uw voorkeuren zal moeten instellen of opnieuw dient in te loggen!
 

Cookies zijn veilig

Belangrijk om te weten is dat het gebruik van cookies geheel veilig is. E-mail en telemarketingacties, waaronder SPAM mails, zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk geen persoonlijke gegevens op als uw e-mailadres of telefoonnummer. Ook worden cookies niet gebruikt om tot een persoon herleidbaar profiel op te bouwen.