Wie we zijn

Wie we zijn

Strategische denkers en impactvergroters

Strategische vraagstukken zijn ons op het lijf geschreven. We begeleiden bedrijven, overheden en overige organisaties bij het managen hiervan.

Of het nu gaat om business development, merk en reputatie, een omgevingsdialoog of een marketingcommunicatiestrategie, we pakken het aan. Het liefst brengen we meerdere partijen, expertises of afdelingen van binnen of buiten de organisatie samen zodat we tot verrassende en toekomstbestendige oplossingen komen. Door strakke procesbegeleiding en een betrokken, coöperatieve houding, zorgen we samen voor impact!

Viduro staat voor
 

Visie. 

Toekomstgericht en een eigen kijk op vraagstukken.

Duurzaam. 

Bestendig, betrokken en met respect voor onze omgeving.

Route. 

Via de meest effectieve weg het beoogde doel bereiken.

LAGE RESOLUTIE Viduro (30 maart 2021) (1).jpg

Maatschappelijke betrokkenheid

Viduro is een bureau met wortels in Noord-Limburg. We voelen ons betrokken bij onze omgeving en steunen daarom diverse regionale initiatieven middels sponsoring en/of advies.

Viduro gezondheidsfonds

Om een steentje bij te dragen aan het lichamelijk een geestelijk welzijn van de medemens is het Viduro gezondheidsfonds ontstaan. Medewerkers van Viduro hebben daardoor de ruimte om doelen die specifiek zijn gericht op gezondheid waar te maken. Lees er meer over in onze brochure:

Creatieve partners

Strategische vraagstukken vragen soms om creatieve uitwerkingen, zoals een website, video of presentatie. Ook in dit geval helpt Viduro je graag.  Samen met onze creatieve partners zorgen we ervoor dat jouw strategisch vraagstuk voor impact zorgt met de juiste inzet van communicatie. Maak hieronder kennis met een aantal van onze creatieve partners.

Kennispartners

Bij Viduro geloven we in het delen van kennis. Daarom werken we regelmatig samen met diverse kennispartners. Dit zijn vakspecialisten en organisaties die een aanvullende kennisbijdrage leveren door hun expertise te delen. Samen met onze kennispartners zorgen we ervoor dat jouw strategisch vraagstuk voor impact zorgt. Maak hieronder kennis met een aantal van onze kennispartners.