Gemeente Beesel

Gemeente Beesel

Verandermanagement: Communicatie met Impact

Communicatie met impact

Gemeente Beesel vroeg ons begin 2020 om de communicatieafdeling onder de loep te nemen. We maakten een foto van de organisatie met daarbij een advies voor de toekomst: welke aanvullingen zijn nodig op het vlak van capaciteit en expertise? Hoe krijgt communicatie de strategische positie in de organisatie die ze verdient? Gelijktijdig waren we bij Gemeente Beesel verantwoordelijk voor strategisch communicatieadvies en woordvoering voor burgemeester en wethouders om het capaciteitstekort aan te vullen. De nieuwe burgemeester was nog maar nét begonnen in zijn nieuwe functie en kreeg in zijn eerste weken meteen de COVID-19 uitbraak voor de kiezen. Viduro begeleidde de burgemeester in deze hectische periode en leverde bovendien extra capaciteit voor de crisiscommunicatie vanuit zusterbedrijf De Melding.

Verandermanagement: Communicatie met Impact 

Als organisatie kom je vroeg of laat op een punt waarop het tijd is om dingen anders te doen. Je wilt de cultuur veranderen, een nieuwe koers varen of de organisatie op een andere manier inrichten. Een belangrijke vraag die iedere afdeling zich periodiek zou moeten stellen is: Wat is onze rol en toegevoegde waarde binnen de organisatie en wat zou deze moeten zijn? Team communicatie van Gemeente Beesel deed dat en Viduro begeleidde hen daarbij. Vanuit de visie en ambitie van de gemeente werd de strategische positie van team communicatie bepaald. Een intensief traject waarin we aan de hand van interviews met onder andere de burgemeester, gemeentesecretaris en collega’s in beeld brachten hoe de organisatie communicatiever kan worden en wat daarin de rol van team communicatie zou moeten zijn. Samen met het team brachten we de rollen, taken en de aanpak in beeld in het adviesrapport ‘Communicatie met Impact’. 

Workshops & sessies: Begeleiding Heidag & Trainingen Factor C 

Viduro laat pas los als dat kan. We zorgen er dus voor dat de uitkomsten van ‘Communicatie met Impact’ ook daadwerkelijk in de organisatie worden geïmplementeerd. Tijdens een aantal heidagen op locatie bij Viduro vertaalden we met het team de doelen naar een concreet actieplan. Dit deden we aan de hand van de OGSM-methodiek (Objectives, Goals, Strategies, Measures). van de acties voor het team was het eigen maken en implementeren van de methodiek Factor C voor overheidscommunicatie. We verzorgden voor Team Communicatie een reeks trainingen van Factor C basis tot het zelf faciliteren van sessies met behulp van de methodiek. 

LINDA foto Beesel.jpg

 

Verbetering werkwijze Gemeenteraad Beesel

In het najaar van 2020 zijn we gestart met het ophalen van verbeterkansen voor de werkwijze van de Beeselse Gemeenteraad. In een aantal interactieve sessies hielpen we de raadsleden te reflecteren op verschillende elementen uit het raadswerk en de onderlinge cultuur. Samen met de griffier deden we op basis daarvan een aantal waardevolle aanbevelingen.