De maatschappij verandert

Inwoners en bedrijven worden steeds mondiger. Ze willen in een vroeg stadium meepraten en op een persoonlijke manier betrokken worden. Dit heeft effect op processen en communicatie binnen overheden. Dialoog en draagvlak zijn bijvoorbeeld onderwerpen die steeds meer aandacht nodig hebben.

Viduro kent de weg in overheidsland

We begrijpen de verschillende (bestuurlijke) belangen en verstaan de taal van zowel de overheid (Raad, B&W, Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten) als de partijen waar de overheid mee te maken heeft. Viduro adviseert en begeleidt diverse overheden zoals de gemeente, het waterschap en de Provincie. Van het opstellen van een omgevingsvisie tot aan acceptatietrajecten bij het realiseren van duurzame energie of het huisvesten van arbeidsmigranten. En van het begeleiden van gebiedsontwikkelingen tot aan infrastructurele projecten.

Samenwerking met verschillende functies

In onze opdrachten hebben we te maken met verschillende casussen. Hierdoor werken we uiteraard samen met een breed scala een mensen. Denk aan bestuurders, beleidsambtenaren en omgevingsmanagers.


Een greep uit onze referenties