Gemeente Helmond Participatiebeleid

Gemeente Helmond Participatiebeleid

Case

EEN STEVIGE BASIS VOOR PARTICIPATIE IN DE GEMEENTE HELMOND

Viduro begeleidde de gemeente Helmond in het proces om te komen tot een gedragen participatiebeleid. We ontwierpen een gedegen proces waarin we input ophaalden uit alle geledingen van de gemeente: de ambtelijke organisatie, het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. In diverse participatie-ateliers bespraken we de randvoorwaarden voor succesvolle participatie, en het Waarom en Hoe. 

Met dit organisatie-brede proces legden we een stevige basis voor het op te stellen participatiebeleid. Tevens leverden we een praktisch stappenplan op, waarmee de gebruiker kan bepalen welke mate van participatie ingezet wordt in een opgave en welke aanpak het beste past. Een mooi proces dat leidde tot een participatie-sensitieve organisatie met vele interne participatie-ambassadeurs.