Gemeente Weert

Gemeente Weert

Kennisinjectie Waarderende Gespreksvoering

Gemeente Weert - Kennisinjectie Waarderende Gespreksvoering 

De houding van de overheid richting inwoners verandert. De komst van de Omgevingswet vraag om een andere denk- en werkwijze. Snel, persoonlijk, betrokken, relevant, transparant, samenhangend en uitnodigend. Dit vraagt om andere gesprekken. 

In een kennisinjectie boden we het team Ruimtelijke Ontwikkeling van Gemeente Weert handvaten om ‘het juiste gesprek’ te voeren. Naast concrete theorieën om omgevingssensitief te werken, oefenden ze met casussen. Thema’s als Waarderend Onderzoeken, belangen achter standpunten en omgaan met weerstand kregen aandacht. Zo legde het team een basis neer om in gesprek te gaan met de omgeving.

We kijken terug op een fijne workshop met bevlogen professionals. Waardevol dat we hen in dit proces mochten begeleiden!

Logo gemeente Weert.png