Provincie Limburg - LPLG

Provincie Limburg - LPLG

Wie sjoen ós Limburg is

Provincie limburg: toekomstbestendige landbouw in samenhang met natuur, water en klimaat. 

Het provinciale programma “Wie sjoen ós Limburg is” richt zicht op verbetering en bescherming van de Limburgse natuur- en waterkwaliteit, levert een bijdrage aan internationale klimaatdoelstellingen en biedt perspectief voor de agrarische sector.

Samen met haar gebiedspartners werkte Provincie Limburg aan het eerste concept van dit Limburgs Programma Landelijk Gebied (LPLG). Een programma dat invulling moet geven aan de uitdagingen waar het landelijk gebied in Limburg voor staat. De kwaliteit van natuur, water en klimaat staan onder druk en er is behoefte aan een toekomstperspectief voor de landbouw. 

Het credo ‘In Limburg doen we het samen’ staat centraal bij de totstandkoming van het LPLG. Viduro adviseerde de provincie over de participatie op provinciaal niveau en op het niveau van de 4 deelgebieden. Welke stakeholders betrek je op welk moment? Hoe manage je de onderling verschillende verwachtingen en behoeften van de betrokken stakeholders? Hoe faciliteer je een goede uitwisseling van belangen onder de grote tijdsdruk van naderende deadlines? 

Zo zetten we samen een goed doordacht programma neer voor de participatieve bijeenkomsten en regelden we geschikte locaties die pasten bij de opgaven en de groepssamenstelling. Als dagvoorzitter van de bijeenkomsten creëerden we de juiste energie en sfeer, gericht op het optimaal uitwisselen van informatie waarbij ieders inbreng goed tot zijn recht kwam. 

Logo Provincie Limburg.jpg
Foto sheet Thei.jpg