Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Case

Tussen de dorpen Ooijen en Wanssum IS de omgeving opnieuw ontwikkeld zodat de dorpen in het gebied beter beschermd zijn tegen hoge waterstanden van de Maas.

Door een integrale aanpak is er naast hoogwaterbescherming ook ruimte gecreƫerd voor nieuwe economische initiatieven, is er een nieuw aantrekkelijk natuurgebied gerealiseerd en is de leefbaarheid van het dorp Wanssum vergroot door de aanleg van een rondweg.

Viduro ondersteunde de omgevingsmanagers en shareholders bij de omgevingscommunicatie die nodig was voor een goed proces en een prachtig resultaat. Een resultaat dat in 2021 bereikt is! 

Logo Ooijen-Wanssum.jpg