Servicecentrum MER

Servicecentrum MER

Case

Servicecentrum MER: Naar een toekomstige communicatiefunctie voor Servicecentrum MER 

Servicecentrum MER is een uitvoeringsorganisatie namens de drie gemeenten Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen. Op dit moment is er nog geen communicatiefunctie binnen deze organisatie, maar de behoefte is er wel. Viduro begeleidde Servicecentrum MER om te komen tot een ontwerp- en implementatieplan voor de toekomstige communicatiefunctie.  

In een aantal sessies met een ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordiging van de organisatie verkenden we de visie op communicatie ‘Wat is de toegevoegde waarde van communicatie voor onze organisatie?’ en de ambitie voor communicatie ‘Wat willen we bereiken met communicatie in onze organisatie?’. Om vervolgens te bepalen wat en wie er nodig is om deze ambitie te realiseren. We maakten helder wat het toekomstig team doet, wat niet en –minstens zo belangrijk- waarom en wat dit vraagt van/betekent voor de stakeholders in de vier organisaties (de drie gemeenten en Servicecentrum MER).

Het resultaat? Een toekomstgerichte organisatiestrategie voor communicatie en een concreet plan met handzame aanbevelingen.  

Zodat communicatie structureel kan worden ingericht, verankerd en écht het verschil maakt.  

Logo Servicecentrum MER CMYK.png