NEO Dagzorg

NEO Dagzorg

Een energieke nieuwe start voor team NEO Dagzorg

Een energieke nieuwe start voor team NEO Dagzorg 

In 2021 fuseerden CIHN, LHV en Stielo tot de nieuwe organisatie NEO Huisartsenzorg. Met deze fusie ontstond een nieuw team: NEO Dagzorg, bestaand uit medewerkers van de verschillende fusie organisaties.  Samen met onze partner Boost & Borg gingen we met dit team aan de slag. 

We combineerden sessies gericht op werkplezier en onderlinge samenwerking, met strategische sessies gericht op het neer zetten van een gezamenlijke ambitie en een passende structuur. Onze begeleiding leverde een waardevolle bijdrage aan het vormen van een krachtig team met een stevig fundament en een duidelijke koers voor de toekomst.