ZZG Zorggroep

ZZG Zorggroep

CMI

ZZG ZORGGROEP: COMMUNICATIE MET IMPACT

Een belangrijke vraag die iedere communicatieafdeling zich periodiek zou moeten stellen is: Wat is onze rol en toegevoegde waarde binnen de organisatie en wat zouden deze moeten zijn? Team communicatie van ZZG zorggroep deed dat. En wij begeleidden hen in de route naar nóg meer impact!

De ambitie van ZZG zorggroep was om te komen tot een gebalanceerd team met nóg meer impact op de organisatiestrategie. Om daar te komen hebben we een waardevol, gedegen en gedragen proces doorlopen waarin we toewerkten naar een gedeelde visie en ambitie op communicatie. Dat deden we met het communicatieteam, aangevuld met de strategisch adviseur van ZZG zorggroep en de adviseur HR. Om de wensen en behoeften uit de organisatie te borgen zijn er daarnaast diverse interviews gehouden met de belangrijkste interne stakeholders. Een gezamenlijk proces met in een notendop als opbrengsten:

  • Een duidelijke visie.
  • Een beschrijving van de benodigde competenties voor de teamleden. 
  • Een beschrijving van de benodigde rollen en de nieuwe functies die daaruit voortvloeien.
  • Een gezamenlijk geformuleerde ambitie.
  • Een nieuwe structuur voor het team.
  • Een praktische toetssteen die helpt om keuzes te maken en kritisch te kijken naar werkzaamheden en nieuwe aanvragen.
  • Een procesvoorstel om de ambitie stap voor stap waar te maken.

Marcelle Beerepoot, manager communicatie: “Een waardevol proces dat naast een gezamenlijk vertrekpunt zorgde voor zin en richting. En dat komt dan weer ten goede aan innovatie en het maken van keuzes vanuit de rol die wij als team willen spelen in de organisatie.” 

https://www.zzgzorggroep.nl

logo ZZG Zorggroep.png