Viduro B.V.

Gemeente Deurne - straatinterviews

Op weg naar een nieuwe gezondheidsvisie


Vragenlijst gezondheidsvisie gemeente Deurne - straatinterviews

Bent u een inwoner van de gemeente Deurne?
Waar woont u?

Beantwoord onderstaande vragen met een score van 1 tot en met 10. Hoe hoger de score, hoe belangijker u het vindt. 


Wie (of wat) kan u (vooral) helpen om uw gezondheid te verbeteren? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Ik heb een goed beeld van wat de gemeente allemaal doet om inwoners te ondersteunen bij een betere gezondheid.