Communicatiestrategie

Hoe zorgen we ervoor dat de marketingdoelen behaald worden? Welke doelgroepen zijn er en hoe bereiken we hen op een zo effectief mogelijke manier? Welke communicatiemiddelen zijn er nodig en wanneer gaan we deze inzetten?

Op het moment dat we aan de slag gaan met de communicatiestrategie adviseren we welke doelgroepen het meeste effectief zijn om te benaderen. Vervolgens definiëren we wat de propositie, oftewel de belofte aan de klant, wordt. Wat is de boodschap waarmee je jouw doelgroep gaat bereiken?

Uiteraard is het ook belangrijk om de boodschap op een aantrekkelijk manier over te brengen. Samen met onze partners werken we een campagneconcept uit. Een campagne waarin het verhaal vertaald wordt in beeld, tekst en sfeer. Het vormt de basis voor de uitwerking van de communicatiemiddelen.  

Implementatie

De communicatiestrategie voor jouw organisatie staat, wat nu? Hoe zorg je ervoor dat je ook daadwerkelijk aan de slag kunt met het effectief bereiken van de doelgroep?  Een overzichtelijke middelenmatrix brengt eenvoudig inzichtelijk welk middel op welk moment wordt ingezet. In een  middelenmatrix werken we per offline en online middel het volgende uit:

 • Doel - doelstelling
 • Wie – verantwoordelijke persoon
 • Wat- thema, onderwerp, boodschap
 • Waar - locatie
 • Wanneer – welke week, dag, tijdstip
 • Hoe – welk middel

Op basis van deze matrix kan heel concreet worden bepaald welk communicatiemiddel, wanneer en met welk doel in te zetten. Dit creëert overzichtelijkheid, biedt structuur en houvast en leidt tot effectievere marketing en communicatie.

Onze kracht
 • Communicatieplan
 • Interne communicatiestrategie
 • Social Mediastrategie
 • Campagneconcepten
 • Mediaplanning
 • Logo/huisstijl
 • Copywriting
 • Evenementen
 • Persberichten