Overheid

Een wereld van verschil en toch hebben ze elkaar nodig! Het bedrijfsleven en de overheid. Samen afstemmen, regelen en ontwikkelen.

Op het snijvlak van waar de overheid (los van de rol als bevoegd gezag) de omgeving betreedt, is Viduro een specialist in het begeleiden van projecten. Viduro doorziet het proces, begrijpt de verschillende (bestuurlijke) belangen en verstaat de taal van zowel de overheid (Raad, B&W, PS en GS) als het bedrijfsleven, inwoners of andere stakeholders. En zo blijkt vaak dat verschillen te verenigingen zijn door kennis, begrip en dialoog. Weten hoe de hazen in de provinciale en gemeentelijke overheid lopen en kennis hebben van ondernemen en aanvoelen wat inwoners drijft of bezighoudt zijn competenties die nodig zijn voor projecten waar vaak de overheid de kartrekker is maar de inhoud met de omgeving bepaald wordt. In het verleden heeft Viduro reeds vele projecten en processen communicatief begeleidt als het gaat om:

  • Omgevingsvisie en omgevingswet
  • Gebiedsontwikkeling 
  • Vitalisering van het buitengebied
  • Vastgoedrealisatie
  • Verankering en uitwerking Provinciaal Omgevingsplan Limburg
  • Infrastructurele projecten
  • Draagvlak – acceptatietrajecten bij het realiseren van duurzame energie