Grandorse

Grandorse_logo_fc_Online

Afgelopen april is de nieuwe naam voor de hippische zone gelanceerd: Grandorse. De lancering vormde een mijlpaal in een traject dat de maanden daarvoor heeft plaatsgevonden en waarbij Viduro de regie had. We hebben onder andere de positionering, marketing- en communicatiestrategie, naam, logo, huisstijl, website, diverse communicatiemiddelen en de begeleiding van de perslancering verzorgd.

 

Een unieke positionering

Grandorse is een unieke zone met topfaciliteiten voor de paardensport. De zone faciliteert de paardensport zodat de sport, nu en in de toekomst, op elk niveau en vanuit elke discipline beoefend en bewonderd kan worden. Binnen Grandorse zijn veel stakeholders actief, waardoor het belangrijk is om met een eenduidig, krachtig verhaal naar buiten te treden waarin alle doelgroepen zich herkennen.

We zijn gestart met de positionering van het gebied. Door informatie op te halen bij verschillende stakeholders (investeerders, verenigingen, bewoners en gemeente) hebben we een heldere, eenduidige  missie en visie omschreven en de positionering gedefinieerd. 

De uiteindelijke positionering omschrijft het unieke karakter van de zone, denk aan het combineren van topsport met breedtesport, de uitstekende vestigingsmogelijkheden en het gegeven dat alle takken van de paardensport welkom zijn. De positionering vormde de basis voor het bedenken van een naam, logo en marketing- en communicatiestrategie. Dit alles met als doel om eenduidig naar buiten te treden, de naamsbekendheid van de zone te vergroten en de regio te promoten.

 

Naam, pay-off en logo

Naar aanleiding van de positionering hebben we gekozen voor de naam: Grandorse. De naam is afgeleid van grand (groot), horse (paard) en endorse (samen ondersteunen). Onder deze naam hebben we gekozen voor een functionele pay-off, die vertelt waar Grandorse voor staat: Top horse facilities. De naam en pay-off zijn in het Engels vanwege het internationale karakter van het gebied.

Grandorse_logo_fc_Online

Het logo is gevormd uit het hoofd van een paard. Het hoofd is grafisch vormgegeven uit meerdere vlakken die de verschillende disciplines van de paardensport vertegenwoordigen. Nadat een stevige en krachtige communicatiebasis voor Grandorse was gelegd, hebben we de begeleiding van de perslancering van de naam verzorgd en diverse communicatiemiddelen gerealiseerd.

Op de website die we gezamenlijk met Mindworkz hebben gerealiseerd, lees je meer over de achtergrond van Grandorse