Venray Bloeit

Venray Bloeit_logo_witmetzwart

Venray Bloeit helpt bij de promotie van activiteiten in Venray. Venray Bloeit is van iedereen en voor iedereen in de gemeente Venray. Diverse organisaties, bedrijven, instellingen en inwoners werken hierin samen. In Venray worden veel evenementen en activiteiten georganiseerd die via Venray Bloeit beter onder de aandacht gebracht worden. Dit met als doel om Venray positief op de kaart te zetten, zowel bij bezoekers van buitenaf als bij de inwoners van de gemeente Venray zelf. Samen willen we inwoners stimuleren actief bij te dragen aan een levendig Venray waar het goed wonen, werken, ondernemen, recreëren en shoppen is. 

Venray Bloeit is een samenwerking tussen diverse partijen. Stichting Venray Bloeit bestaat uit drie onderdelen; het bestuur, de stuurgroep en het communicatie-team. Viduro is de projectleider van het communicatie-team van Venray Bloeit en sluit aan bij de stuurgroep overleggen wanneer nodig. De communicatie rondom activiteiten en evenementen ligt in handen van Viduro: met welke middelen en met welke inhoud kunnen we de evenementen het beste onder de aandacht brengen?

In 2018 zijn we ook gestart met het aanscherpen van de positionering van Venray Bloeit. We hebben onderzocht wat de inwoners van Venray maar ook de inwoners van omliggende dorpen onderscheidend vinden aan Venray. Dit onderzoek vormt de basis voor de nieuwe positionering  met aangepast logo en bijhorende campagne die we in oktober gaan uitrollen.