Kinderopvang ’t Nest groeide de afgelopen drie decennia uit tot een grote speler in Noord-Limburg.

Zonder tekort te doen aan de eigenheid van alle afzonderlijke opvanglocaties werd het voor de organisatie als geheel belangrijker om zich gezamenlijk te positioneren. Om ouders die op zoek zijn naar opvang, nieuwe samenwerkingspartners en potentiële medewerkers te laten zien voor welke organisatie ze kiezen.

Viduro mocht ’t Nest begeleiden in hun vraagstuk. We startten met het maken van een omgevingsanalyse om het speelveld in kaart te krijgen. Daarna haalden we in een intensief traject met álle 240 medewerkers op creatieve wijze input op om tot nieuwe kernwaarden en een onderscheidende positionering te komen. Dat vertaalden we in een waarde-concept, een kernverhaal en een opgefrist logo met passende pay-off. In gezamenlijkheid met de nieuw aangestelde communicatiecoach van ‘t Nest zetten we het strategische communicatie frame neer. Zo kan communicatie vanuit de juiste visie en ambitie écht het verschil maken!

t nest logo.jpg