Work and Stay

Work and Stay

Een stevige basis om naar buiten te treden

Een stevige basis om naar buiten te treden 

Work and Stay biedt een thuis aan mensen die tijdelijk naar Nederland komen om te werken. Het huisvesten van arbeidsmigranten is een gevoelig onderwerp waarbij verschillende belangen en partijen een rol spelen. Viduro begeleidde Work and Stay bij het in kaart brengen van dit speelveld én het neerzetten van een duidelijke en aansprekende boodschap.

Stakeholders in kaart brengen 

Work and Stay klopte bij Viduro aan met de vraag om mee te denken over de beeldvorming van hun organisatie. Ze ervaarden dat er vaak negativiteit heerst rondom het onderwerp arbeidsmigranten en dat mensen niet altijd het juiste beeld hadden van Work and Stay. Om in het vervolg de juiste stappen te zetten, startten we met een stakeholdersanalyse. 

Samen inventariseerden we welke partijen allemaal een rol spelen bij – of iets vinden van – Work and Stay. Viduro interviewde vertegenwoordigers van deze partijen. Dit leverde waardevolle nieuwe inzichten op die we in een sessie met Work and Stay bespraken. We bepaalden samen waar kansen en pijnpunten zaten bij de partijen en formuleerden acties om op korte en lange termijn op te pakken. Dit vormde ook de basis om in het vervolg de communicatie goed op te pakken. 

De juiste boodschap 

Uit de eerste stap haalden we met wie Work and Stay allemaal wil communiceren. In de tweede stap gingen we op zoek naar de kernwaarden – en boodschap van Work and Stay. Dit deden we samen met medewerkers van Work and Stay. We vroegen de medewerkers om online een formulier in te vullen waarin ze een aantal vragen beantwoordden over hun organisatie. Vervolgens gingen we met een doorsnede van de organisatie om tafel om samen de kernwaarden en bijbehorende boodschappen te bepalen. 

Het resultaat zijn breed gedragen kernwaarden. Kernwaarden die vertellen wie Work and Stay is én wil zijn. Waarden waar het personeel achter staat en die ze ook actief mee uitdragen. 

Met trots naar buiten toe

Work and Stay geeft aan dat ze door het traject inzicht hebben gekregen in waar strategische kansen liggen. Het traject zorgde daarnaast voor een duidelijk beeld waar Work and Stay voor staat. Een beeld waar ze – terecht – trots op zijn en nu proactief uitdragen. Bijvoorbeeld door de kernwaarden een plaats te geven op hun locatie en in hun communicatie én door een open dag te organiseren voor alle partijen in de omgeving. 

Work_and_Stay_logoFC zonder payoff.jpg