Unitus

Unitus

Procesbegeleiding Unitus: van visie en ambitie naar actie!

PROCESBEGELEIDING UNITUS: VAN VISIE EN AMBITIE NAAR ACTIE!

Welzijnsorganisaties Punt Welzijn en Vorkmeer, sportstichting Let’s Move en Hoera kindercentra besloten zich te verenigen onder de overkoepelende stichting Unitus. Wij begeleidden het management in hun zoektocht naar de toegevoegde waarde van gezamenlijkheid. Dat zorgde voor urgentie op samenwerking en een duidelijke toegevoegde waarde van Unitus als collectief.

Het proces dat we uitlijnden begon met het ophalen van de gezamenlijke waarden. Die vertaalden we naar een overkoepelende ambitie en uitvoerstrategie (middels de OGSM-methodiek). Dat leidde tot bewustzijn van synergie én energie om nauwer samen te gaan werken. Precies die energie die nodig was om de gezamenlijke ambitie te doen slagen: het vliegwiel zijn voor vitale gemeenschappen met veerkrachtige inwoners door lokale verankering, in verbinding zijn, dynamisch te zijn en lef te tonen.

NIELS OGSM model.png
Unitus-krachtvandelen.jpg